Gannaane ry

Yhdistyksen tarkoituksena on luoda tulevaisuuden toivoa ja mahdollisuuksia erityisesti somalialaisille, somalitaustaisille sekä muille maahanmuuttajille, sekä Suomessa että Somaliassa. Yhdistys pyrkii edistämään heidän fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan. Siten myös ehkäistään nuorten radikalisoitumista ja edistetään yhteiskuntarauhaa.

Vuonna 2019 Gannaane ry kohdistaa toimintaansa etenkin kestävään kehitykseen, vaikuttavuuden lisäämiseen ja mittaamiseen sekä tulevaisuuden näkymien luomiseen, etenkin alle 30-vuotiaille Suomessa ja Somaliassa.Gannaane ry on mukana ulkoministeriön tukemissa KYT-kehitysyhteistyöhankkeissa sekä Ramaad-ympäristöhankkeessa Somaliassa.

Suomessa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla ja Espoossa toiminta on painottunut entistä enemmän kotoutumisen tukemiseen ja syrjäytymisen  ehkäisyyn erityisesti suomen kielen opetuksen, osallisuuden lisäämisen ja muun työllistymistä edistävän toiminnan avulla, unohtamatta liikunnan merkitystä.

Kotoutumista edistetään aktiivisella verkostoitumisella

Kotoutumista edistetään aktiivisella verkostoitumisella sekä somaliyhteisöjen että valtaväestön kanssa sekä julkisen sektorin ja muiden järjestöjen kanssa. Lisäksi kiinnitetään huomiota kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen maahanmuuttajataustaisten suomalaisten ja kantasuomalaisten välillä ja eri etnisten ryhmien välillä ja järjestetään siihen liittyvää toimintaa. Suomen kielen taito on kotoutumisen ja työllistymisen edellytys. Suomen kursseja järjestetään Gannaane ry:n ryhmätoimintatilassa, Kirstinharjussa, Espoossa. Opettajina toimii, myös vuonna 2018, vapaaehtoisperiaatteella Helsingin yliopiston suomen kielen ja kulttuurin opiskelijoita. Matematiikan taidot edistävät työllistymistä ja ehkäisevät syrjäytymistä. Matematiikkaa ja luonnontieteitä opetetaan säännöllisesti Helsingin yliopiston matemaattisten aineiden opiskelijoiden ja korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien johdolla. Lapsille ja nuorille järjestetään tyttöjen sunnuntaikerhoa ja jalkapallokerhoa.